Adwokat Łódź – Kancelaria

 

AK LEGAL

Prawo rodzinne, Prawo cywilne, Prawo medyczne, Prawo spółek, prawo spadkowe, prawo karne 

adwokat Aneta Kołodziejczyk

Kancelaria Adwokacka adwokat Anety Kołodziejczyk z siedzibą w Łodzi specjalizuje się w obsłudze Klientów biznesowych oraz Klientów indywidualnych. Kompleksowe usługi prawne dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych świadczymy na terenie całego kraju. Świadczymy pomoc prawną sądową, jak i pozasądową tj. udzielanie informacji i wyjaśnień co do stosowania prawa, konsultacje, porady prawne, opinie prawne, zastępstwo prawne przed organami administracji i instytucjami. Działamy jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego osób pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie postępowania sądowego.

Obsługa prawna firm (obsługa prawna przedsiębiorców, obsługa prawna spółek)

Kancelaria świadczy usługi prawne poprzez: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowanie, przygotowanie, opiniowanie umów i innych oświadczeń woli, negocjowanie oraz tłumaczenia umów cywilnoprawnych oraz handlowych i ich projektów oraz wszelkiego rodzaju pism oraz innych dokumentów, udział i/lub reprezentację Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi , bankami i innymi podmiotami, reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, informowanie o aktualnie obowiązujących regulacjach działalności Klienta, kreowanie i wskazywanie rozwiązań formalno-prawnych.

W szczególnie skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy sprawach wysoki poziom świadczonych usług zapewniamy dzięki stałej współpracy z tłumaczami i ekspertami z innych dziedzin życia, dzięki czemu Klient otrzymuje pełen pakiet usług. Nasza Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Marcina Jędrzejczyka w Pabianicach.

 

W ramach usług skierowanych do Klientów indywidualnych Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu: Prawa rodzinnego tj. sprawy o rozwód, alimenty na małżonka znajdującego się w niedostatku, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowejsprawy o separację, podział majątku, sprawy o kontakty z dzieckiem i o ich wykonaniesprawy o określenie sposobu wykonania władzy rodzicielskiej, sprawy o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiejsprawy o rozwiązanie przysposobienia, sprawy o alimenty na dzieckosprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia, sprawy o ustanowienie opieki, kuratora, sprawy o wyrażenie zgody na wydanie małoletniemu paszportu, osiedlenie się dziecka za granicą bądź dłuższy wyjazd, nakazanie jednemu z rodziców wydania drugiemu paszportu lub wyrobionego wcześniej dokumentu tożsamości dziecka, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Polski.

 

Prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, windykacja należności, odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny), odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za wypadki przy pracy i inne. 

W ramach usług z zakresu Prawa medycznego: Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w sprawach takich jak: zgoda pacjenta na zabiegi medyczne, obowiązek informacji pacjenta, odpowiedzialność za zakażenia szpitalne, pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym, odpowiedzialność zakładu leczniczego za użycie wadliwego sprzętu medycznego, w sprawach z zakresu medycyny estetycznejw sprawach związanych z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przy porodzie i innych.

Ponadto, Kancelaria świadczy doradztwo i pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy tj. m.in. sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o odszkodowanie za wypadki przy pracy, opiniowanie umów o pracę, opiniowanie umów o zakazie konkurencji.

W ramach prawa spadkowego Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach tj.: stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek i innych.

 

Porady prawne i usługi prawne on-line

Dzięki nim zyskują Państwo szybki dostęp do prawa, zdalnie i bez wychodzenia z domu, oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

Poprzez nieustanne zdobywanie doświadczenia, stałemu śledzeniu zmian w przepisach prawa, oraz ciągłemu podwyższaniu kwalifikacji zawodowych zyskują Państwo wiedzę ekspercką w sprawach w których prawnik jest niezbędny z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, prawa medycznego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa gospodarczego i prawa karnego. Celem Kancelarii jest przybliżenie w jasny i przejrzysty sposób problemów z jakimi zmagają się nasi Klienci. Jasność i przejrzystość jest również mottem odnoszącym się do zasad ustalania wynagrodzenia: Klient może oczekiwać i w pełni zrozumieć za jakie usługi płaci i dlaczego. Indywidualne podejście do sprawy każdego klienta, szybkość działania i reagowania na oczekiwania stawiane przez naszych klientów, terminowe realizowanie usług, gotowość do udzielania szybkiej pomocy prawnej w trakcie całego procesu świadczenia usługi zapewnia świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie – dokładnie, solidnie, niezawodnie, rzetelnie i na czas. Uważnie wysłuchujemy problemów naszych Klientów i posługujemy się zrozumiałym dla Klienta językiem. Dobry adwokat łagodzi konflikty poprzez negocjacje. Świadczymy usługi prawne na terenie miasta Łódź, oraz całego kraju.

 

 

Założycielem i właścicielem Kancelarii AK LEGAL jest adwokat Aneta Kołodziejczyk. Ukończyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Przez cały okres studiów prawniczych w kręgu zainteresowań adw. Anety Kołodziejczyk było prawo gospodarcze i handlowe, a wiedzę podczas studiów z tej dziedziny prawa pogłębiała w ramach specjalizacji gospodarczej. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Stypendystka rządu szwajcarskiego – część studiów prawniczych odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Fribourgu – Szwajcaria. Autorka opracowania pt.” Comparaison des peines et mesures en droits suisse et polonais”. Swoje kwalifikacje podnosiła biorąc udział w szeregu dodatkowych kursów takich jak: Seminarium prawa karnego Fribourg – Craiova w Szwajcarii, American Intellectual Property Law. W kręgu zainteresowań adwokat Anety Kołodziejczyk pozostaje: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo medyczne, a przede wszystkim sprawy związane z błędami medycznymi (lekarskimi) oraz prawo karne, w tym prawo karne gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z bankructwem i innymi przestępstwami popełnionymi na szkodę wierzycieli, oszustwa w obrocie gospodarczym.