Kancelaria

 

 

 

AK LEGAL

Kancelaria Prawa rodzinnego, Prawa cywilnego, Prawa medycznego, Prawa gospodarczego                 i prawa karnego

adwokat Aneta Kołodziejczyk

Kancelaria Adwokacka adwokat Anety Kołodziejczyk z siedzibą w Łodzi specjalizuje się w obsłudze Klientów biznesowych oraz Klientów indywidualnych. Kompleksowe usługi prawne dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych świadczymy na terenie całego kraju. Świadczymy pomoc prawną sądową, jak i pozasądową tj. udzielanie informacji i wyjaśnień co do stosowania prawa, konsultacje, porady prawne, opinie prawne, zastępstwo prawne przed organami administracji i instytucjami. Działamy jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego osób pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie postępowania sądowego.

W ramach obsługi firm (obsługa przedsiębiorców, obsługa spółek) Kancelaria świadczy usługi  prawne poprzez: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowanie, przygotowanie, opiniowanie umów i innych oświadczeń woli, negocjowanie oraz tłumaczenia umów cywilnoprawnych oraz handlowych i ich projektów oraz wszelkiego rodzaju pism oraz innych dokumentów, udział i/lub reprezentację Klienta w negocjacach z partnerami handlowymi , bankami i innymi podmiotami, reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, informowanie o aktualnie obowiązujacych regulacjach działalności Klienta, kreowanie i wskazywanie rozwiązań formalno-prawnych.

W szczególnie skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy sprawach wysoki poziom świadczonych usług zapewniamy dzięki stałej współpracy z doradcami podatkowymi, tłumaczami i ekspertami z innych dziedzin życia, dzięki czemu Klient otrzymuje pełen pakiet usług. 

W ramach usług skierowanych do Klientów indywidualnych Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu: 

Prawa rodzinnego: sprawy o rozwód, alimenty na małżonka znajdującego się w niedostatku, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o separację, sprawy o kontakty z dzieckiem i o ich wykonanie, sprawy o określenie sposobu wykonania władzy rodzicielskiej, sprawy o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o rozwiązanie przysposobienia, sprawy o alimenty na dziecko, sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia, sprawy o ustanowienie opieki, kuratora, sprawy o wyrażenie zgody na wydanie małoletniemu paszportu.

Prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, w szczególności odszkodowania za błędy lekarskie (medyczne), odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za wypadki przy pracy i innych.

W ramach usług z zakresu Prawa medycznego Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w sprawach takich jak błędy lekarskie (medyczne) w szczególności: sprawy związane ze zgodą pacjenta na zabiegi medyczne, obowiązkiem informacji pacjenta, sprawy związane z odpowiedzialnością za zakażenia szpitalne, sprawy związane z pozostawieniem ciał obcych w polu operacyjnym, sprawy związane z odpowiedzialnością zakładu leczniczego za użycie wadliwego sprzętu medycznego, w sprawach z zakresu medycyny estetycznej, w sprawach związanych z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przy porodzie i innych.

Dzięki usługom prawnym świadczonym on-line zyskują Państwo szybki dostęp do prawa, zdalnie i bez wychodzenia z domu, oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

Poprzez nieustanne zdobywanie doświadczenia, stałemu śledzeniu zmian w przepisach prawa, oraz ciągłemu podwyższaniu kwalifikacji zawodowych zyskują Państwo wiedzę ekspercką z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, prawa medycznego, gospodarczego i prawa karnego. Celem Kancelarii jest przybliżenie w jasny i przejrzysty sposób problemów z jakimi zmagają się nasi Klienci. Jasność i przejrzystość jest również mottem odnoszącym się do zasad ustalania wynagrodzenia: Klient może oczekiwać i w pełni zrozumieć za jakie usługi płaci i dlaczego. Indywidualne podejście do sprawy każdego klienta, szybkość działania i reagowania na oczekiwania stawiane przez naszych klientów, terminowe realizowanie usług, gotowość do udzielania szybkiej pomocy prawnej w trakcie całego procesu świadczenia usługi zapewnia świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie – dokładnie, solidnie, niezawodnie, rzetenie i na czas. Uważnie wysłuchujemy problemów naszych Klientów i posługujemy się zrozumiałym dla Klienta językiem. Łagodzimy konflikty porzez negocjacje. 

 

Założycielem i właścicielem Kancelarii AK LEGAL jest adwokat Aneta Kołodziejczyk. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Przez cały okres studiów prawniczych w kręgu zaintersowań adw. Anety Kołodziejczyk było prawo gospodarcze i handlowe, a wiedzę podczas studiów z tej dziedziny prawa pogłębiała w ramach specjalizacji gospodarczej. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Stypendystka rządu szwajcarskiego – część studiów prawniczych odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Fribourgu – Szwajcaria. Autorka opracowania pt.” Comparaison des peines et mesures en droits suisse et polonais”. Swoje kwalifikacje podnosiła biorąc udział w szeregu dodatkowych kursów takich jak: Seminarium prawa karnego Fribourg – Craiova w Szwajcarii, American Intellectual Property Law. W kręgu zainteresowań adwokat Anety Kołodziejczyk pozostaje: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo medyczne, a przede wszystkim sprawy związane z błędami medycznymi (lekarskimi) oraz prawo karne, w tym prawo karne gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z bankructwem i innymi przestępstwami popełnionymi na szkodę wierzycieli, oszustwa w obrocie gospodarczym.