Kancelaria

AK LEGAL Kancelaria Adwokacka adwokat Anety Kołodziejczyk świadczy na obszarze miast Łodzi, Warszawy i okolic kompleksowe usługi prawne dla:

 • polskich i międzynarodowych przedsiębiorców
 • Klientów indywidualnych

Z myślą o interesach naszych Klientów stworzyliśmy zespoły prawników składające się zarówno z adwokatów, czy radców prawnych oraz doradców podatkowych. Dzięki połączeniu usług prawnych i podatkowych, usługi świadczymy kompleksowo, zaś nasi Klienci otrzymują usługę odpowiadającą w pełni ich indywidualnym potrzebom.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa polskiego, austriackiego i międzynarodowego. Opiniujemy i tłumaczymy umowy obcojęzyczne, w szczególności obrotu polsko – szwajcarskiego, polsko – austriackiego oraz polsko – rosyjskiego. Niewątpliwie przewagą Kancelarii AK LEGAL nad tradycyjnymi tłumaczeniami jest opanowanie na najwyższym poziomie specjalistycznego słownictwa prawniczego, zaś pojawiające się bardzo często wątpliwości, czy wieloznaczności są natychmiast konsultowane ze specjalistami w tych dziedzinach. 

W ramach usług skierowanych do przedsiębiorców oraz Klientów indywidulanych Kancelaria adwokat Anety Kołodziejczyk świadczy usługi prawne tj.: sporządzanie opinii prawnych, opracowanie, przygotowanie, opiniowanie umów, negocjowanie oraz tłumaczenia umów cywilnoprawnych oraz handlowych.

Celem Kancelarii jest przybliżenie w jasny i przejrzysty sposób problemów z jakimi zmagają się nasi Klienci. Jasność i przejrzystość jest również mottem odnoszącym się do zasad ustalania wynagrodzenia: Klient może oczekiwać i w pełni zrozumieć za jakie usługi płaci i dlaczego.

Dodatkowo, aby ułatwić naszym Klientom podjęcie decyzji o sposobie wynagrodzenia, obsługa przedsiębiorców, obsługa spółek oraz Klientów indywidualnych Kancelarii adwokat Anety Kołodziejczyk odbywa się według kilku wariantów rozliczenia wykonanych usług tj.: rozliczenia ryczałtowego, czasu wykonania usługi bądź rozliczenia w postaci premii za sukces (success fee).

W ramach usług skierowanych do Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

Prawa rodzinnego

 • sprawy o rozwód, alimenty na małżonka znajdującego się w niedostatku
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o separację
 • sprawy o kontakty z dzieckiem i o ich wykonanie
 • sprawy o określenie sposobu wykonania władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o rozwiązanie przysposobienia
 • sprawy o alimenty na dziecko
 • sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia
 • sprawy o ustanowienie opieki, kuratora
 • sprawy o wyrażenie zgody na wydanie małoletniemu paszportu

Prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania za błędy lekarskie
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne
 • odszkodowania za wypadki przy pracy

Prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek

Prawa pracy:

 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • opiniowanie umów o pracę
 • opiniowanie umów o zakazie konkurencji

Prawa karnego:

 • sprawy związane z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • wypadki komunikacyjne

Prawa karnego wykonawczego:

 • rozłożenie grzywny/kosztów sądowych na raty
 • rozłożenie na raty/umorzenie świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Działamy jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego osób pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie postępowania sądowego.

Założycielem i właścicielem Kancelarii AK LEGAL jest adwokat Aneta Kołodziejczyk. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Stypendystka rządu szwajcarskiego – część studiów prawniczych odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Fribourgu – Szwajcaria. Autorka opracowania pt. Comparaison des peines et mesures en droits suisse et polonais. Swoje kwalifikacje podnosiła o szereg dodatkowych kursów tj. Seminarium prawa karnego Fribourg – Craiova w Szwajcarii, American Intellectual Property Law. W kręgu zainteresowań adwokat Anety Kołodziejczyk pozostaje prawo karne, w tym prawo karne gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z bankructwem i innych przestępstw popełnionych na szkodę wierzycieli, oszustwa w obrocie gospodarczym.